Loading

Laskin lämpimän kerroksen putkien lukumäärän laskemiseksi

Lattiatilan lämmitystä käytetään sekä lisälämmön tuottamiseen että täydelliseen lämmityslaitteeseen. Jälkimmäinen ratkaisu on erityisen tärkeä huoneelle ilman keskuslämmityksen kytkemistä.

Alla on laskimen laskentamalli lämmitetyn lattian putken laskemiseksi. Suorituskyvyn suorittaminen riittää täyttämään peruskentät ja valitsemaan odotetun pinoamisen vaiheen.

Laskin perustuu kaavaan, joka perustuu huoneen kokonaispinta-alaan. Toisin sanoen suorittamaan laskennallisia toimintoja riittää vain tietää huoneen pituus ja leveys sekä etäisyys, jonka kautta lämmityselementit asennetaan.

Tätä laskinta voidaan käyttää sekä lämpimän vesilattian putken pituuden laskemiseen että sähkökaapelin lämmitysjärjestelmiin.

Tärkeää - online-ohjelmassa ei oteta huomioon putken määrää, joka tarvitaan yhteyden muodostamiseen kollektorisolmuun. Laskelmat ovat päteviä vain "käärme" -järjestelmälle.

Millaisia ​​putkia käytetään

Metal-muovilla on ihanteellinen hinta-laatusuhde

Lämmin vesilattia voidaan valmistaa erilaisten putkien avulla. Sopivan tyypin valinta riippuu sellaisista ominaisuuksista kuin lämmönjohtavuus, joustavuus ja kestävyys.

Yleensä on tavallista käyttää seuraavien materiaalien putkia:

 • Metalloplastik - polyeteeniputki, joka on vahvistettu alumiinikerroksella. Alumiinikerros antaa jäykkyyttä, lujuutta ja lisää lämmönsiirtoominaisuuksia. Metalliset muovit taivutetaan tarpeeksi helposti tarvittavien kulmien ja taivutusten muodostamiseksi.
 • Polypropeeni - vahvat, jäykät ja luotettavat putket. Lämmin kerroksen lisäksi käytetään viemäröintiä. Valmistetaan staattisesta kopolymeeristä, jossa on merkintä PP-R.
 • Silloitetut polyeteeni - putket, jotka on valmistettu polyeteenistä, ristisilloitettu molekyylitasolla. Tuloksena on yksi putki, jossa on kolmiulotteinen ristikkorakenne. Niillä on suuri lujuus ja kestävyys kemiallisille liuottimille. Se on helppo taivuttaa, ylläpitää käyttölämpötila 95 ° C: een.
 • Kupari on kallista ja teknisesti vaikea pakata. Niillä on suurin lämmönjohtavuus, mutta niihin kohdistuu korroosioprosesseja. Jos yhteys on heikko, vuoto on erittäin nopea.

Jos et mene yksityiskohtaiseen vertailuun kaikista eduista ja haitoista, optimaaliset putketyypit ovat metalli-muovista valmistettuja tuotteita. Niitä erottaa niiden suhteellisen alhaiset kustannukset, helppokäyttöisyys ja luotettavuus.

Putkien asettelu

Kolme suosituinta kuumennuselementtiä

Kuten edellä todettiin, lämpimän kerroksen putken määrän laskeminen laskimen avulla on voimassa vain "käärmeen" ja "käänteisen käärmeen" asettamiseksi. Tämän järjestelmän lisäksi on vähintään kaksi muuta.

"Snake" - tämä on yksinkertaisin järjestelmä, joka soveltuu hyvin pienikokoisiin, suorakulmaiseen muotoon. Useimmiten sitä käytetään vesilattian asentamiseen, joka toimii huoneen lisälämmityksenä.

Tällaisen järjestelmän tärkein haitta on epätasainen lämmitys. Eli suurin lämmityslämpötila on paikoissa, joissa keräilijältä tulevat mutkat sijaitsevat. Kun jäähdytysnesteen poisto jäähtyy, mikä ilmaistaan ​​sen lämpötilan menetyksessä.

"Etana" tai muotoilu spiraalissa ei ole näistä haitoista, koska tässä tapauksessa lämmin ja kylmä taivut yhdistetään. Tämä takaa lattian tasaisen lämmityksen koko sen alueella.

"Käänteisestä käärmeestä" on osittain samanlainen periaate. Ulompi holkki on keräilijän putket ja sisempi holkki ovat putket, joissa on jäähdytysnesteen jäähdytysneste. Kuviossa kuvassa näkyy kunkin mallin visuaalinen esitys.

Mikä vaikuttaa pinoamisvaiheeseen

Putkien välinen etäisyys vaikuttaa ulkotilan lämmittämiseen ja tasaisuuteen

Asennusvaihe vaikuttaa suoraan lämmön siirtymiseen piiriin. Mitä pienempi askel, sitä suurempi putken määrä sopii yksikköalueelle. Vaiheen pienentäminen ja lisääminen antaa sinulle mahdollisuuden valita lämpimän kerroksen optimaalisen tehon tietyissä olosuhteissa.

Asennuksen vakioaste on 5 cm: n askeleen nousu. Kaarteiden välinen vähimmäisetäisyys on 10 cm, mikä riittää lämmitysjärjestelmille, jotka toimivat keskusyksikkönä ja yhden lämmityksenä.

20 tai useampia senttimetrejä käytetään vain lämpimän lattian muodostamiseksi tilapäistä ja ylimääräistä lämmitystä varten. Epätasainen letkun sijoittaminen on sallittua.

Tätä käytetään usein esimerkiksi nurkissa, kun halutaan asettaa holkki kollektorilta kylmien seinien kohdalta. Lisäksi, kun siirryt pois nurkkamäreistä, piki kasvaa. Tämän seurauksena ilmenee, että lämpimin lämpötila on kylmässä seinässä.

Laskimelle on jo laskettu putken pituuden 10 - 40 cm askelkoot. Jos haluat, voit valita arvon "Arbitrary value" ja kirjoittaa tiedot. Kaikki merkinnät ovat metreinä. Käytä "pistettä" erottamiseen.

Laskin vesilämmitteisen lattian laskemiseen

Laskimen käyttötarkoitus

Vesilämmitteisen lattian verkkolasista on suunniteltu laskemaan järjestelmän tärkeimmät lämpö- ja hydrauliset parametrit. Laskin antaa mahdollisuuden laskea lämpimän lattian "märällä" tavalla, jossa on asennettu monoliittinen lattia sementti-hiekkalaastilla tai betonilla sekä "kuivalla" menetelmällä lämpölevylevyjen avulla. TP-järjestelmän järjestely on "kuiva" menetelmä, edullisesti puulattiat ja lattiat.

Alhaalta ylöspäin suuntautuvat termiset virtaukset ovat mieluimmin miellyttävämpi ihmisen havainnointiin. Siksi lämmin lattiatilojen lämmitys tulee suosituin ratkaisu verrattuna seinälämmönlähteisiin.

Oikein suunnitellut ja toteutetut lattialämmitysjärjestelmät ovat moderni ja mukava tilan lämmityslähde. Nykyaikaisten ja laadukkaiden materiaalien käyttö sekä oikeat laskelmat mahdollistavat tehokkaan ja luotettavan lämmitysjärjestelmän, jonka käyttöikä on vähintään 50 vuotta.

Lämmin lattialämmitysjärjestelmä voi toimia ainoana tilan lämmityksen lähteenä vain lämpimässä ilmastovyöhykkeessä ja energiatehokkaiden materiaalien avulla. Jos lämpöä ei ole riittävästi, on käytettävä muita lämmönlähteitä.

Laskennalliset laskelmat ovat erityisen hyödyllisiä niille, jotka aikovat toteuttaa lämpimän kerroksen lämmitysjärjestelmän omilla käsillään yksityisessä talossa.

Yleiset tiedot laskelmien tuloksista

 • Kokonaislämpövirtaus - huoneeseen päästetyn lämmön määrä. Jos lämmön virtaus on pienempi kuin huoneen lämpöhäviö, tarvitaan lisää lämmönlähteitä, kuten seinätelineitä.
 • Lämpövirta ylöspäin - Huoneen vapautuva lämpö nousee 1 neliömetrin alueelta ylöspäin.
 • Lämpövirta alaspäin - "menetetyn" lämmön määrä, joka ei osallistu huoneen lämmitykseen. Tämän parametrin pienentämiseksi on valittava tehokkain lämpöeristys putkien TP * (* lämmin kerroksen alapuolella).
 • Absoluuttisen spesifisen lämpövirran avulla - TP-järjestelmän emittoima kokonaislämpömäärä 1 neliömetristä.
 • Kun ummarny lämmönvirta juoksumetriä kohden - TP-järjestelmän lähettämä lämpö kokonaismäärästä 1 juoksumetristä putkesta.
 • Jäähdytysnesteen keskilämpötila - Keskimääräinen arvo syöttöputken lämmönsiirrin laskennallisen lämpötilan ja paluuputkilinjan jäähdytysnesteen suunnittelulämpötilan välillä.
 • M Suurin lattialämpötila - lattian pinnan enimmäislämpötila kuumennuselementin akselin ympäri.
 • M Alin lattialämpötila - Lattian pinnan minimilämpötila TP-putkien välisellä akselilla.
 • Keskimääräisen lattialämpötilan ollessa liian korkea, tämän parametrin arvo voi olla epämiellyttävä henkilölle (normalisoitu SP 60.13330.2012). Tämän parametrin pienentämiseksi on tarpeen lisätä putkien nousua, laskea jäähdytysnesteen lämpötilaa tai lisätä kerrosten paksuutta putkien yläpuolella.
 • Putken pituus - TP-putken kokonaispituus ottaen huomioon syöttölinjan pituus. Tämän parametrin suurella arvolla laskin laskee silmukoiden optimaalisen määrän ja niiden pituuden.
 • Lämpökuormitus putkella - Lämpöenergiasta saatava lämpöenergian kokonaismäärä, joka vastaa lämpöenergian vastaanottimien lämmönkulutuksen summaa ja lämpöverkoissa häviöt yksikköä kohti.
 • Lämmönsiirtovirta - Lämmönkannattimen massamäärä, joka on tarkoitettu toimittamaan tarvittava määrä lämpöä huoneeseen yksikköä kohden.
 • Jäähdytysnesteen virtausnopeus - Mitä korkeampi jäähdytysnopeus on, sitä suurempi putkilinjan hydraulinen vastus ja jäähdytysnesteen aiheuttamat melutasot. Suositeltu arvo on 0,15 - 1 m / s. Tätä parametria voidaan vähentää lisäämällä putken sisäistä halkaisijaa.
 • Kaistan painehäviöt - Putken putken pituuden paineen alentaminen johtuen nesteen viskositeetista ja putken sisäseinämien karheudesta. Ilman paikallisia painehäviöitä. Arvo ei saa ylittää 20000Pa. Sitä voidaan vähentää lisäämällä putken sisähalkaisijaa.
 • Lämpökuormituksen kokonaistilavuus - Nesteiden kokonaismäärä TP-järjestelmän putkien sisäisen tilavuuden täyttämiseksi.

Laskin toimii testitilassa. Laskimen lisääminen 11.3.2018

Laskin laskettaessa lämpimän vesilokeron mittarin kuvamateriaalia

Laskin auttaa laskeaksesi vesilämmitteisten lattioiden putkenlaskennan määrän riippuen valitusta äänikentästä ja huoneen kokonaispinta-alasta. Laskennassa vältetään putken ylipainotus. Laskettaessa on tarpeen ilmoittaa huoneen kokonaispinta-ala. Putken nousu on 100-300 mm.

Käytä muita laskutoimituksia

Kuinka uuni Brenenar on keittotasolla, asennuksella ja toiminnalla

Saksalainen lämmityslämmitin Zehnder Charleston

Lämmityslaitteet

Aurinkokerääjä lämmittää talon

Teemme pyrolyysikattilan omilla käsissämme ja suosituksissamme

Sivusto "Autonomous Heat" sisältää ajankohtaisimmat tiedot nykyaikaisista lämmitysjärjestelmistä. Kysymyksiä käsitellään lämmityskattiloiden, uunien, tulisijojen, lämpimän lattian asentamisen, jäähdyttimien ja sähkökattiloiden asennuksen valinnassa.

Lämminvesikerroksen laskeminen

Nykyaikainen lämminvesikerrosjärjestelmä tunnetaan korkealla mukavuudella ja mukavuudella. Tällainen kerros tehokkaasti paranee huoneeseen eikä sillä ole haitallisia vaikutuksia asukkaiden elämään ja terveyteen. Samanlaisia ​​tuloksia voidaan saavuttaa vain oikein suoritettujen laskelmien ja asiantuntevasti suoritettujen kokoonpanotöiden perusteella.

Lämminvesikerroksen laskeminen

Lämmin vesi lattia voi olla pääasiallinen lämmönlähde asunnossa tai se voi toimia lisäkuumennuselementtinä. Tällaisten kerrosten peruslaskelmat perustuvat työn toimintatietoihin: pinnan helppo lämmitys mukavuuden parantamiseksi tai täyden lämmön tuottamiseksi koko huoneen alueelle. Toinen vaihtoehto on lämpimän kerroksen monimutkainen muotoilu ja luotettava säätöjärjestelmä.

Mukavuuslämpötilojen kaavio

Laskennan tiedot

Laskelmat ja suunnittelu perustuvat useisiin huoneen ominaisuuksiin sekä lämmitysvaihtoehtojen valintaan - perus- tai ylimääräisiksi. Tärkeitä indikaattoreita ovat huoneen tyyppi, kokoonpano ja alue, jossa tällaisen lämmitysjärjestelmän asennus on suunniteltu. Paras vaihtoehto on käyttää pohjapiirrosta kaikkiin laskutoimituksiin tarvittaviin parametreihin ja mittoihin. Suurin mahdollinen mittaaminen on sallittua.

Lämpötilan laskennan kuvaaja

Lämpöhäviöiden määrittämiseksi tarvitaan seuraavat tiedot:

 • rakennusprosessissa käytettävien materiaalien tyyppi;
 • lasien vaihto, mukaan lukien profiilityyppi ja kaksoisikkunat;
 • lämpötilan indikaattorit asuinalueella;
 • lisälämmönlähteiden käyttö;
 • huoneen tarkat mitat;
 • huoneen odotettu lämpötilajärjestelmä;
 • kerroksen korkeus.

Lisäksi otetaan huomioon lattian paksuus ja eristys sekä käytettävän lattian tyyppi, mikä suoraan vaikuttaa koko lämmitysjärjestelmän tehokkuuteen.

Laskelmissa on huomioitava huoneen haluttu lämpötila.

Lämmin kerroksen putken kulutus riippuen silmukan vaiheesta

Suunnitteluominaisuudet

Kaikki laskelmat vesilämmitteisistä lattioista on tehtävä erittäin huolellisesti. Suunnittelun mahdolliset puutteet voidaan korjata vain lasin lasin täydellisen tai osittaisen purkamisen seurauksena, joka voi vahingoittaa huoneen sisustusta, mutta johtaa myös huomattavaan aikaan, vaivattomuuteen ja kustannuksiin.

Lattian pinnan suositellut lämpötilaparametrit riippuen huoneen tyypistä ovat:

 • olohuone - 29 ° C;
 • alueet lähellä ulkoseiniä - 35 ° C;
 • kylpyhuoneet ja alueet, joissa on korkea kosteus - 33 ° C;
 • lattian alla parkettista - 27 ° C.

Lyhytputki olettaa heikompien kiertopumppujen käytön, mikä tekee järjestelmästä taloudellisesti kannattavan. Halkaisijaltaan 1,6 cm: n muoto ei saa olla yli 100 metriä, ja halkaisijaltaan 2 cm: n putkille maksimipituus on 120 metriä.

Ratkaisuvaihtoehdot vesilämmitteisen lattiatyypin valitsemiseksi

Laskentasäännöt

Suorittaakseen lämmitysjärjestelmän 10 neliömetrin alueella optimaalinen vaihtoehto olisi:

 • 65 mm: n pituisten 16 mm: n putkien käyttö;
 • järjestelmän käyttämän pumpun virtausnopeus ei saa olla alle 2 litraa minuutissa;
 • ääriviivoilla on oltava vastaava pituus, jonka ero on enintään 20 prosenttia;
 • Putkien optimaalinen etäisyys on 15 senttimetriä.

Olisi otettava huomioon, että pinta- ja jäähdytysnesteen lämpötilan ero voi olla 15 ° C.

Optimaalinen putkijärjes- telmän muodostaa "etana". Se on tällainen asennus, joka edistää maksimaalisen tasaisen lämmön jakautumista koko pinnalle ja minimoi hydrauliset häviöt, jotka aiheutuvat tasaisista kierroksista. Kun asetat putket ulkoseinien alueelle, optimaalinen askel on kymmenen senttimetriä. Korkealaatuisen ja pätevän kiinnityksen suorittaminen on tarkoituksenmukaista suorittaa alustava merkintä.

Taulukko rakennuksen eri osien lämmönkulutuksesta

Putkien laskeminen ja kapasiteetti

Tuloksena saadut tiedot muodostavat perustan laitteiden, kuten lämpöpumpun, kaasun tai sähkökattilan, laskemiselle, ja voit myös määrittää putkien välisen etäisyyden asennusvaiheessa.

Putkien kiinnitys vahvistavaan verkkoon

Jotta putken pituus voidaan laskea oikein laskemiseksi, on tarpeen määrittää näiden elementtien tyyppi ja ominaisuudet:

 • Ruostumaton aallotettu putkityyppi eroaa tehokkuudesta ja laadullisesta lämmönsiirrosta;
 • Kupariputkille on ominaista korkea lämmönsiirto ja vaikuttavat kustannukset;
 • silloitetut polyetyleeniputket;
 • metalli-muovi versio putkista, joilla on ihanteellinen laadun ja kustannusten suhde;
 • vaahto putket, joilla on alhainen lämmönjohtavuus ja edullinen hinta.

Aallotettu putki lattialämmitykselle on yksi parhaista vaihtoehdoista lattiaveden lämmitykselle

Paljon helpompi laskea ja tehdä niistä mahdollisimman tarkka mahdollistaa erityisten tietokoneohjelmien käytön. Kaikki laskelmat olisi suoritettava ottaen huomioon asennusmenetelmä ja putkien välinen etäisyys.

Järjestelmään kuuluvat tärkeimmät indikaattorit ovat:

 • lämmityspiirin tarvittava pituus;
 • vapautetun lämpöenergian jakauman yhtenäisyys;
 • aktiivisen lämpökuorman sallitut rajat.

On pidettävä mielessä, että suurella alueella lämmitettävän huoneen pinnalla voidaan lisätä pinoamisvaihetta samanaikaisesti lisäämällä jäähdytysnesteen lämpötilaa. Mahdollinen pinoamisvaihe vaihtelee viidestä 60 senttimetriin.

Yleisimmät etäisyydet ja lämpökuormat:

 • 15 senttimetrin pituus vastaa lämpöliikennettä 800 W / 10 m²;
 • 20 senttimetrin etäisyys vastaa lämpöliikennettä 500-800 W / 10 m²;
 • 30 senttimetrin pituus vastaa lämmönkuljetinta 500 W / 10 m².

Jotta voisimme tietää tarkalleen, riittääkö järjestelmän käyttäminen yhtenä lämmönlähteenä tai "lämpimät lattiat" voi toimia vain peruslämmityksen täydennyksenä, on tehtävä karkea alustava laskelma.

Järjestelmä lämmitysveden lattian kytkemiseksi kattilaan

Lämpöpiirin karkea laskenta

Ml: n lämminkerrosten lämpötiheyden tiheyden määrittämiseksi on käytettävä kaavaa:

g (W / m²) = Q (W) / F (m²)

 • g on lämpövirran tiheyden indikaattori;
 • Q - huoneen kokonaislämpöhäviö;
 • F on rakennettu lattia-alue.

Q-arvon laskemiseksi otetaan huomioon kaikkien ikkunoiden pinta-ala, huoneen kattojen keskimääräinen korkeus, lattian, seinien ja kattojen lämpöeristysominaisuudet. Kun lattialämmitystä lisätään, lämpöhäviön kokonaistilavuus on tarkoituksenmukainen määritettäväksi prosenttiosuutena.

F: n arvon laskennassa huomioidaan vain huoneen lämmitykseen liittyvä lattia-ala. Huonekalujen ja sisustustarvikkeiden sijaintialueilla tulisi olla vapaita vyöhykkeitä, joiden leveys on noin 50 senttimetriä.

Lämpökuljettimen keskilämpötilan määrittämiseksi lämmityspiirin olosuhteissa käytetään kaavaa:

ΔT (° C) = (TR + TO) / 2

 • TR - lämpötila-indeksi lämmityspiirin sisäänkäynnillä;
 • TO - lämpötilan indeksi lämmityspiirin ulostuloalueella.

Suositeltavat lämpöparametrit ° C: ssa tulo ja lähtö standardi lämmönsiirrin ovat: 55-45, 50-40, 45-35, 40-30. Olisi otettava huomioon, että syöttöjännitteen lämpötila-indeksi ei saa olla korkeampi kuin 55 ° C, kun lämpötila ehtona käänteispiirissä on 5 ° C.

Saatujen g ja ΔT arvojen mukaan valitaan putken asennuksen läpimitta ja piki. On kätevää käyttää erityistä taulukkoa.

Taulukot lämmönlämmityksen laskemiseksi lämpimään kerrokseen riippuen lattiapäällysteen materiaalista

Taulukot lämmönlämmityksen laskemiseksi lämpimään kerrokseen riippuen lattiapäällysteen materiaalista

Taulukot lämmönlämmityksen laskemiseksi lämpimään kerrokseen riippuen lattiapäällysteen materiaalista

Taulukot lämmönlämmityksen laskemiseksi lämpimään kerrokseen riippuen lattiapäällysteen materiaalista

Seuraava vaihe on laskea järjestelmään kuuluvien putkien likimääräinen pituus. Tätä tarkoitusta varten on tarpeen jakaa lämmitettävän lattian pinta-ala m²: ksi pinotettujen putkien välinen etäisyys metreinä. Vastaanotettuun indikaattoriin on lisättävä pituuden kanta taivutusten suorituksessa ja liitännät putkien pituuden pituuden pituuteen ja pituuden lisäämiseen liitäntäjärjes- telmän yhteydessä.

Putkien tunnetulla pituudella ja halkaisijalla on helppo laskea jäähdytysnesteen volyymi-indeksi ja nopeus, jonka optimaalinen arvo on 0,15-1 metriä sekunnissa. Suuremmilla nopeuksilla käytettävien putkien halkaisijaa on lisättävä.

Lämmityspiirissä käytetyn pumpun oikea valinta perustuu jäähdytysnesteen virtausnopeuteen, joka on kaksikymmentä prosenttia. Tällainen indeksin kasvu vastaa putkistossa olevan hydraulisen vastuksen parametreja. Erilaisten lämmitysjärjestelmien kierrätysmateriaalin valinta riippuu tämän laitteen suorituskyvystä kaikkien käytettyjen lämmityspiirien kokonaiskulutuksella.

Lattialämmityksen kustannusten laskeminen

Vinkkejä ja vihjeitä

Jotta saataisiin tarkimmat laskelmat, on suositeltavaa hakea asiantuntijoita, jotka ovat erikoistuneet sisäisen teknisen viestinnän asentamiseen.

Voit käyttää online-laskinta, joka helpottaa laskelmia, mutta antaa erittäin likimääräisiä laskelmia, jotka antavat yleistä tietoa tulevan kokoonpanotyön laajuudesta.

Esimerkki vedenlämmitteisen lattian laskemisesta

Lämmitykseen ja vanhoja kuluneita-rakenteita, joilla ei ole eristyksen laatu, on epäkäytännöllistä käyttää järjestelmää lämmintä lattioiden vedessä ainoana lämmityselementti, alhaisen tehokkuuden ja korkeat energiakustannukset.

Kaikkien suoritettujen laskelmien teknisen lukutaidon taso vaikuttaa suoraan asennetun lämmitysjärjestelmän laatuominaisuuksiin. Oikea laskenta mahdollistaa optimaalisten taloudellisten kustannusten parantamisen paitsi vesilämmityslattian asentamisen lisäksi myös kustannusten minimoimiseksi koko lämmitysjärjestelmän käytön ja huollon aikana.

Putkien ja lisälaitteiden laskeminen lattialämmitykselle

Vuosittain syntyy uusia tekniikoita asuntojen järjestelyyn ja mukavuuteen. Niinpä, niin kauan sitten, syntyi uusi, innovatiivinen muotoilu vesilämmitteisen lattian lämmittämiseksi. Tämä malli on lyhyessä ajassa tullut hyvin suosituksi sovelluksessa, koska se voi toimia pääenergianlähteenä tai ylimääräisenä lämmönlähteenä huoneeseen. Tämä järjestelmä on erittäin kätevä käyttää, sillä on paljon etuja muihin lämmitysrakenteisiin verrattuna. Ennen kuin asennat tämän laitteen, sinun on tiedettävä, kuinka lämpöpatterin ja muiden materiaalien putket lasketaan.

Yleiset suositukset ennen järjestelmän asentamista

Ennen kuin hankit vedenlämmitysjärjestelmän, sinun täytyy kerätä talon lämpökartta asiantuntijan avulla. Tällainen kartta auttaa tunnistamaan huoneen lämpöhäviön. Näin ollen, jos ne ovat yli 100 wattia neliömetriä kohden, ennen putken pituuden laskemista sinun on eristettävä rakennuksessa.

Lämminvesilattia voidaan laskea itsenäisesti käyttäen laskinta. Täällä on kuitenkin tärkeä asia, että lämmitysjärjestelmää ei voida sijoittaa mittatilojen ja kiinteiden laitteiden alle. Muutoin lämmitysjärjestelmä häviää nopeasti. Samalla vedenrakennuksen on kuitenkin oltava vähintään 70% lattiapinta-alasta, muuten huone huonosti kuumennetaan.

Joten lämmityksen tehokkuus riippuu tilojen vaatimuksista.

Mitkä huoneen vaatimukset on täytettävä asennettaessa järjestelmää

Asennuksen aikana ratkaisevin ratkaisu on se, kun putkilinja asennetaan alustan asennusvaiheessa. Tämä menetelmä on edullisempi kuin säteilijä 30-40%. On myös mahdollista asentaa vesilämmitysrakenne valmiiseen rakennukseen, mutta perhebudjetin säästämiseksi kannattaa kiinnittää huomiota seuraaviin vaatimuksiin:

 1. Kattokorkeuden pitäisi mahdollistaa lämpimät lattiat, joiden paksuus on 8-20 senttimetriä.
 2. Oviaukkojen korkeus ei saa olla alle 210 senttimetriä.
 3. Sementti-hiekkalaatan asennukseen lattian on oltava kestävämpi.
 4. Jotta vältetään ääriviivat ja korkea hydraulinen vastus, rakenteen pohjan pinnan tulee olla sileä ja puhdas. Epätasaisuuden sallittu taso on enintään 5 millimetriä.

Ja myös rakennuksessa tai erillisissä huoneissa, joissa lämmitysjärjestelmä asennetaan, tehdään kipsaustyöt ja kaikki ikkunat asetettu.

Vesilattian voiman laskeminen

Lämmitysveden laskutoimitukset on tehtävä varovaisimmin. Mahdolliset virheet tulevaisuudessa voisi johtaa lisäkustannuksia, koska ne voidaan korjata vain täydellisen tai osittaisen purkamisen siteitä, koska se voi vahingoittaa sisustusta.

Ennen kuin alat laskea tehon määrää, sinun täytyy tietää muutamia parametreja.

Vesipinnan parametrit

Lämmitysjärjestelmän kapasiteettiin vaikuttavat useat tekijät, kuten:

 • putkien halkaisija;
 • pumpun teho;
 • huoneen pinta-ala;
 • tyyppinen lattiapäällyste.

Nämä parametrit auttavat myös laskemaan putkien pituus lämpimään kerrokseen ja niiden haaroihin huoneiden lämmittämiseksi.

Mutta miten lasketaan teho?

Tehonlaskennan menetelmä

Itse teoriaa on vaikea suorittaa, koska täällä tarvitaan taitoa ja kokemusta. Näistä syistä on parempi tilata se asianomaiselta organisaatiolta, jossa insinöörit toimivat. Jos laskenta tehdään yksin, keskimääräinen arvo ottaa 100 wattia neliömetriä kohden. Tätä tekniikkaa käytetään monikerroksisissa rakennuksissa.

Yksityisissä taloissa kapasiteetin keskimääräinen arvo riippuu rakennuksen alueesta. Näin ollen asiantuntijat laativat seuraavat indikaattorit:

 • alue jopa 150 neliömetriä. m. - 120 W / m2;
 • alue 150-300 neliömetriä. m - 100 W / m2;
 • alue 300-500 neliömetriä. m. - 90 W / m2.

Kun otetaan huomioon tehon laskentatekniikka, sinun on laskettava putkien määrä. Mutta tämän vuoksi kannattaa ensin tutustua niihin asennustapoihin.

Putkilinjan asentaminen vesilattialle

Ennen putkien asennusta sinun on suunniteltava niiden sijainti. Eri tyyppejä voidaan erottaa seuraavilla tavoilla:

 • etana kahdesta mutkasta;
 • käärme;
 • kaksinkertainen käärme;
 • kulmainen käärme.

Putkityöstö etanaa käytetään suorakaiteen tai neliön tiloissa. Tämän asennuksen avulla lämpö jakautuu tasaisesti koko lattian pinnalle.

Käärmeen laidalle käytetään pitkää eikä suuria alueita.

Lämmitysjärjestelmän putkiston määrän laskeminen riippuu valitusta asennusmuodosta.

Kuinka laskea vesipohjan putken pituus

Vaihe on osoitin putkien välisestä etäisyydestä lämmitysjärjestelmän asennuksen yhteydessä.

Optimaalinen askel putken käytön kanssa otetaan huomioon, kun lattiaa tasaisesti lämmitetään koko alueella. Mutta tässä on otettava huomioon, että askelman reunaan ei saa olla enempää kuin 10 senttimetriä ja keskellä vähintään 15 senttimetriä.

Seuraava taulukko auttaa sinua laskemaan tarvittavan putken pituuden valitussa vaiheessa.

[jtrt_tables id = "1108"]
Lattian tehokkaaseen lämmittämiseen vaiheiden välinen väli saa olla enintään 30 senttimetriä.

Putken pituuden laskeminen

Laske putken pituus voi olla useita menetelmiä. Mutta yksinkertaisin on, kun käytetään keskimäärin 5 metriä per neliömetri. Tällä arvolla optimaalinen askel on 20 senttimetriä.

Pituus voidaan myös määrittää seuraavalla kaavalla:

L on putken mittareiden määrä;

S on lattiapinta-ala;

1.1 - ylimääräinen putkikanta.

Myös lopulliseen laskelmaan on otettava huomioon etäisyys lattiasta keräimeen.

Putkilinjan koko vaihtelee lämpimällä kerroksella.

Muodon pituus

Jotta lämmitysjärjestelmä olisi tehokkaampi huoneen lämmityksessä, optimaalinen ääriviiva ei saa olla yli 80 metriä. Koska vain tässä tapauksessa rakenne luo tarvittavan kierron ja paineen lämmitysjärjestelmässä. Mutta mitä minun pitäisi tehdä, jos rakennuksen laskutoimituksissa tarvitaan 130-140 metriä putkea? Tällöin on tehtävä useita piirejä. Jos haluat asentaa 160 metrin putken, sinun täytyy jakaa se 80 metriksi ja tehdä kaksi erillistä muotoa.

Niiden ei tarvitse olla kooltaan samanlaisia, koska asiantuntijoiden mukaan ero voi olla jopa 14 metriä.

Lämpöpatterin putken laskeminen riippuu niiden malleista.

Piirimallit piireille

Asiantuntijoiden suositusten mukaan putkilinjan pituus riippuu seuraavista putken malleista.

 1. Metalli-muovista ja polyeteenistä, jonka halkaisija on 16 millimetriä, voi olla 100 metriä.
 2. Polyeteeniputkien enimmäisarvo 18 millimetrissä on 120 metriä.
 3. 120 - 125 metrin muotoa käytetään muoviputkista 20 millimetrissä.

Lämmin lattian putken laskeminen riippuu paitsi valmistetusta materiaalista myös halkaisijasta.

Putkien laskeminen halkaisijaltaan

Ennen kuin aloitat putkijohdon laskemisen, sinun on perehdyttävä halkaisiisi, koska niillä on ehdollinen, ulkoinen ja sisäinen kulku. Näin ollen teräsputket valitaan sisäisen halkaisijan mukaan ja ommel on ulkopuolelta.

Putken halkaisijan laskenta lämpöpumpulle

Jotta lämpöpatterin putket laskettaisiin oikein, on otettava huomioon rakenteen taipumat, liittimien vastus ja nesteen syöttönopeus. Kaava auttaa myös tässä:

H = λ × (L / D) × (V2 / 2g)

H on nollapaineen korkeus;

D on putkien sisähalkaisija;

V - vesihuollon nopeus, m / s;

g - vakio, painovoiman kiihtyvyys, g = 9,81 m / s2.

L on rakenteen pituus;

λ - putkien vastuskerroin;

Tällainen laskenta auttaa vähentämään lämpöhäviöitä 20 prosenttiin.

Järjestelmän laskeminen liikkeellä

Pumpun ilman vesilämmitysjärjestelmää varten putken laskeminen halkaisijalta perustuu paine- ja vedenlämpötilan eroon kattilan tuloaukossa ja takaisin järjestelmään. Paine-ero lasketaan käyttäen seuraavaa kaavaa:

Δpt = h × g × (ρot - ρpt)

ρpt on nesteen tiheys syöttöputkessa.

missä h on kattilan veden nousu, m;

g - syksyn kiihtyvyys, g = 9,81 m / s2;

ρot on veden tiheys paluussa.

Tässä rakenteessa painovoima toimii liikkeellepaneva voima, joka aiheuttaa nestepisarat säteilijälle ja ulos.

Putken halkaisijan laskeminen rakenteessa, jossa on luonnollinen liikevaihto

Tämä lämmitysjärjestelmän putkien halkaisijan laskenta suoritetaan samalla tavoin kuin lämmitysjärjestelmä pumpulla. Halkaisija on kuitenkin valittava vähäisin lämpöhäviöin. Näin ollen poikkileikkauksen useat arvot korvataan vuorotellen annettuun kaavaan, kunnes halkaisijan tulokset vastaavat normin olosuhteita.

Ottaen huomioon edellä mainitut vinkit, vivahteet ja kaavat lattian ja muiden laitteiden putkien kulutukseen, voidaan päätellä, että tällaista työtä voidaan käsitellä itsenäisesti kotona. Mutta jotta suunnitella veden lämmitys on asennettu ja palvelee pitkään toiminnan mukaan suositusten käyttäjien määrän laskeminen putkien, mutta se on tarpeen soveltaa toimivaltaiselle asiantuntijoille.

Kuinka laskea lämmin vesikerros

Voit laskea tarvittavan materiaalin määrän ja putkilinjan asennuskaavion manuaalisesti tai laskemalla lämpimän vesipohjan. Siinä otetaan huomioon järjestelmän kapasiteetti, kerrosten lukumäärä talossa, tilatyyppi, vapaa tila ja muut tiedot.

Toinen vaihtoehto on helpompi, koska laskelmat tehdään hyvin tarkasti - erityinen tietokoneohjelma laskee välittömästi kaikki tarvittavat tiedot. Sen toimintaan, joka perustuu menetelmään kertoimet otetaan, valmiina laskenta lattialämmitys, jotka vaihtelevat riippuen lisääminen korjaukset (piki putki, tyyppi ja paksuus betonilaatan ja niin edelleen.).

Mitä sinun täytyy ottaa huomioon lämpimissä kerroksissa

Matemaattisten laskelmien suorittaminen edellyttää seuraavia kriteereitä:

 • tilojen ulkoasu;
 • ulkoseinien rakenne ja tyyppi;
 • ikkunoiden aukkojen koko ja kaksinkertaiset ikkunat;
 • keräilijöiden sijainti;
 • katsella ja sijoittaa lämmin generaattori,
 • lattianpäällystetyyppi.

Jotta voidaan määrittää tulevaa kapasiteettia lattialämmitys, täytyy erikseen laskea lämpöhäviö huoneen ottaen huomioon kokonaispinta-ala, keskimääräinen lämpötila talvella, ja taso kosteus ja ilmanvaihto. Erikseen otetaan huomioon huoneen toissijaisten lämmityslähteiden läsnäolo.

Kaikkien edellä mainittujen tietojen perusteella ja lämpöhäviön huomioon ottaen suoritetaan putkilaskelmat ja lämpimän kerroksen läpivienti.

Tehon määrittäminen

Se on valta, joka on yksi tärkeimmistä kriteereistä sopivan lattialämmitysjärjestelmän valitsemiseksi. Indikaattori riippuu suoraan tilan tyypistä, lämmitystyypistä ja myös huoneen alueesta. Tässä tapauksessa lasketaan vain ns. Hyödyllinen alue - neliömetriä, laitteista ja huonekaluista vapaata.

Huomio! Lämmin lattia voidaan asentaa pääasialliseksi lämmönlähteeksi vain, jos lämmitetty alue on vähintään 70% kokonaispinta-alasta.

Lataa järjestelmään

Kuormitusaste lasketaan väistämättä ottaen huomioon:

 • huoneen sisäpuolen lämpötila;
 • virtauslämpötila ja paluuvirtaus;
 • Putken vaiheet (0,05-0,35);
 • läpimitta ja putkien materiaali (metalli-muovi, silloitettu polyeteeni, polypropeeni, kupari);
 • lattianpäällystetyyppi (laminaatti alustalle, laatat, matto, parketti);
 • paksuus.

Putkien pituuden ja lukumäärän laskeminen

Tarkimpia laskelmia varten sinun on ensin luotava layout-malli, joka ilmoittaa paperilokerolle raskaiden kalusteiden ja kodinkoneiden sijainnin.

Huomaa lisäksi:

 1. ensimmäisen piirin putken kokonaispituus saa olla enintään 100 m;
 2. pidempi pituus, varustettu 2-muotoinen järjestelmä;
 3. jokaisen talon jokaisessa huoneessa putkien keskipituuden on oltava suunnilleen yhtä suuri - maksimipoikkeama on 15 metriä.

Putken laskennan kaava: L = Ar / a + 2 x Lzu - 2 x Ld (m), jossa:
L - putken pituus, m;
Ar - huoneen pinta-ala, m2;
a - putken asennusvaihe, m;
Lzu - syöttö / paluuputkien pituus, m;
Ld - lämmitysputkien pituus, m.

Laskun laskenta vesi, lämmin kerros

Et voi häiritä itseäsi laskutoimituksilla, vaan tuottaa ne online-laskimella.

Kuinka laskea putken pituudet lämpimälle lattialle

Nykyään on vaikea kuvitella maatilaa ilman lämmitystä lattiaan. Ennen lämpöasennuksen aloittamista on tarpeen laskea lämpimän kerroksen käytetyn putken pituus. Lähes jokaisella maalaistalolla on oma lämmönjakelujärjestelmä, tällaisten talojen omistajat asentavat itsenäisesti vesikerroksen - mikäli tilojen asettelusta säädetään. Tietenkin on mahdollista asentaa tällainen lämmin kerros asuntoihin, mutta tällainen prosessi voi tuoda paljon vaivaa sekä asunnon omistajille että työntekijöille. Tämä liittyy siihen tosiasiaan, että lämpimän lattia ei ole mahdollista tuoda lämmönjakelujärjestelmään, ja lisäkattilan asentaminen on ongelmallista.

Lämmin lattian putken mitat ja muoto voivat olla erilaisia, jotta lämpöisen kerroksen laskemisen ymmärtäminen edellyttää parempaa ymmärtämistä tällaisen järjestelmän rakenteesta ja rakenteesta.

Kuinka lattialämmitys voidaan asentaa?

On olemassa useita tapoja asentaa lämmin kerros. Voit esimerkiksi tarkastella kahta tapaa.

Plank. Tässä kerroksessa on lattia eri materiaaleista, esimerkiksi polystyreeni tai puu. On syytä huomata, että tällainen lattia on helpompi asentaa ja ottaa käyttöön, koska se ei vaadi ylimääräistä aikaa täyttääksesi lasia ja kuivaa sen.

Betoni. Tässä kerroksessa on tasoitus, joka kestää enemmän aikaa, joten jos haluat tehdä lämpimän kerroksen mahdollisimman nopeasti, tämä vaihtoehto ei toimi sinulle.

Joka tapauksessa lämpimän kerroksen asentaminen - miehitys on vaikeaa, joten ei ole suositeltavaa suorittaa tätä prosessia yksin. Jos työntekijöille ei ole lisävaroja, lattian asennus voidaan tehdä itsenäisesti, mutta asennusohjeiden mukaisesti.

Betonilattialämmitys

Huolimatta siitä, että lämmitetyn lattian sijoittaminen pidemmälle, se on suosittu. Lämmin kerroksen putki valitaan materiaalien mukaan. On huomattava, että putken hinta riippuu myös materiaalista, josta se on tehty. Tämän menetelmän mukainen putki asetetaan ääriviivaa pitkin. Putkien asentamisen jälkeen se kaadetaan betonipinnoitteella ilman ylimääräisiä lämpöeristysmateriaaleja.

Lämmin lattian laskeminen ja asennus

Ennen kuin aloitat lattian asentamisen, sinun on laskettava tarvittava määrä putkia ja muita materiaaleja. Ensimmäinen asia on jakaa huone useille samanlaisille neliöille. Huoneen osamäärä riippuu huoneen ja sen geometrian alueesta.

Tarvittavan putkien lukumäärän laskeminen

Suurin sallittu pituus ei saa ylittää 120 metriä. On huomattava, että tällaiset mittasuhteet on osoitettu useista syistä.

Koska putkiston vesi voi vaikuttaa levyn eheyteen, jos se on asennettu väärin, voit vahingoittaa lattiaa. Lämpötilan nousu tai lasku heikentää puulattian tai linoleumin laatua. Neliöiden optimaalisen koon valinta - voit tehokkaammin jakaa energiaa ja vettä putkien läpi.

Kun huone on jaettu osiin, voit alkaa suunnitella putken asettamista.

Putkien asentaminen lämpimään kerrokseen

Putkijohtoja on neljä:

 • käärme;
 • Double snake (pinottu 2 putkella);
 • Etana. Putki asetetaan 2 kertaa (taivutus), joka lähtee yhdestä lähteestä asteittain pyöristettynä keskelle;
 • Kulma käärme. Kaksi putkea tulee yhdestä kulmasta: ensimmäinen putki aloittaa käärmeen, toisen pään.

Riippuen siitä, millä tavalla annat putken, sinun on laskettava putkien määrä. On syytä huomata, että voit pinoa putkia useilla tavoilla.

Minkä tyyppisen tyylin pitäisi valita?

Suurissa huoneissa, joissa on tasainen neliö tai suorakulmainen muoto, on suositeltavaa käyttää "etanan" asettamistapaa, joten suuri huone on aina lämmin ja viihtyisä.

Jos huone on pitkä tai pieni, on suositeltavaa käyttää "käärme".

Päällystysvaihe

Ihmisen jalka ei tunne eroa osien kerros, on välttämätöntä noudattaa tietty pituus putkien välillä, reuna tämä pituus on noin 10 cm, -.. Erilainen 5 cm, esimerkiksi 15 cm, 20 cm, 25 cm.

Putkien välinen etäisyys ei saa ylittää 30 cm, muuten tällaisen lattian kävely olisi yksinkertaisesti epämiellyttävä.

Putken laskeminen lämpimälle lattialle

Keskimäärin tarvitaan 5 metriä putkea per m2. Tämän menetelmän avulla on helpompi määrittää, kuinka paljon putkia per m2 tarvitaan lämpimän kerroksen varustamiseen. Tällä laskennalla askelman pituus on 20 cm.
Määritä tarvittava määrä putkia voidaan käyttää kaavaa: L = S / N * 1,1, jossa:

 • S on huoneen pinta-ala.
 • N - Päällystysvaihe.
 • 1.1 - putken varastointi vuorotellen.

Laskelmissa on myös tarpeen lisätä useita metrejä lattiasta kollektorille ja takaisin.
esimerkiksi:

  • Pinta-ala (käyttökelpoinen pinta-ala): 15 m2;
  • Etäisyys lattiasta kollektorille: 4 m;
  • Askel lämpimän kerroksen asettamisesta: 15 cm (0,15 m);
  • Laskelmat: 15 / 0,15 * 1,1 + (4 * 2) = 118 m.

Mikä veden lämpöisen lattian ääriviivan pituus olisi?

Laske nämä parametrit on tarpeen läpimitaltaan ja materiaalilta, jolla putket tehdään. Niinpä esimerkiksi metalli-muoviputkien, joiden halkaisija on 16 tuumaa, vesilämmitteisen lattian ääriviivan pituus saa olla enintään 100 metriä. Tällaisen putken optimaalinen pituus on 75-80 metriä.

Ristisilloitetulle polyeteenistä valmistetuille putkille, joiden halkaisija on 18 mm, lämpimän kerroksen pinnan pituus ei saa olla yli 120 metriä. Käytännössä tämä pituus on 90-100 metriä.

Jos halkaisijaltaan 20 mm: n metalli-muoviputki on lämpimän lattian enimmäispituudeltaan noin 100-120 metriä valmistajalta riippuen.

Valitse lattialle asetettavat putket suositellaan huoneen perusteella. On syytä huomata, että mistä materiaaliputkista tehdään ja miten ne asetetaan pinnalle, niiden kestävyys ja työn laatu riippuvat. Optimaalinen vaihtoehto on metalli-muoviputket.

Lattian asennusvaiheet

Kun olet valinnut korkealaatuiset ja luotettavat putket, on suositeltavaa aloittaa lämpimän kerroksen asennus. Sinun täytyy tehdä tämä useissa vaiheissa.

Asennus lämpöeristykseen

Tässä vaiheessa valmistelutyö suoritetaan, lattia tyhjennetään ja eristyskerros asetetaan. Koska lämpöeristeen vaahto voi toimia, vaahtolevyt asetetaan karkealle lattialle. Vaahtomuovin paksuus ei saa olla yli 15 cm. Laske paksuus suositellaan huoneen koosta, huoneiston sijainnista sekä henkilön henkilökohtaisista mieltymyksistä riippuen.

Asennus vedeneristys

Kun vaahto on asetettu, on tarpeen asettaa kerros vedeneristys. Koska vedenpitävä polyeteenikalvo sopii. Polyeteenikalvo kiinnitetään seinämiin (lähellä jalustaa), ja lattia on vahvistettu ristikolla.

Putken asennus ja kiinnitys

Sitten voit laittaa putkia lämpimään kerrokseen. Kun olet laskenut ja valinnut putkiputkien järjestelmän, tämä prosessi ei vie paljon aikaa. Putkien asennuksessa ne on kiinnitettävä vahvistusverkkoon erikoisliitoksilla tai kiinnikkeillä.

painekoe

Paineen testaus - tämä on melkein viimeinen asennus lämmin kerros. Paineistus on suoritettava 24 tunnin kuluessa käyttöpaineessa. Tämän vaiheen ansiosta on mahdollista tunnistaa ja poistaa putkien mekaaniset vauriot.

Kaataminen betonilaastilla

Kaikki lattian kaatopaineet tehdään paineen alaisena. On huomattava, että betonikerroksen paksuus ei saa olla yli 7 cm.

Kun betoni on kuivunut, voit asettaa lattiaan. Lattiapinnoitteena suositellaan laattojen tai linoleumin käyttöä. Jos valitset parketin tai minkä tahansa muun luonnollisen pinnan, mahdollisten lämpötilamuutosten vuoksi tällainen pinta voi olla käyttökelvoton.

Keräilykaappi ja sen asennus

Ennen putken kulutuksen laskemista, joka on tarpeen asennettavaksi pinnalle ja lämmin kerros, on tarpeen valmistaa keräilijän paikka.

Keräilijä on laite, joka pitää paineita putkissa ja kuumentaa käytettyä vettä. Myös tämä laite mahdollistaa tarvittavan lämpötilan ylläpitämisen huoneessa. On huomattava, että on tarpeen ostaa keräilijä huoneen koosta riippuen.

Kerääjän asentaminen ja liittäminen suositellaan ammattilaisten avulla. Jos keräilijä on asennettu väärin, se ei välttämättä toimi tai se ei välttämättä toimi kunnolla.

Miten ja missä on asennettava keräilykaappi?

Keräilykaapin asennukseen ei ole rajoituksia, samaan aikaan on olemassa useita suosituksia.

Kaappi ei ole suositeltavaa sijoittaa liian lähelle lattiaa. Laske kuinka monta senttimetriä menee lasille, lämpöä ja vedensuojausta varten sekä putkille, ja suunnittele sitten vain kaapin asennus.

Liian korkea keräyskaappi ei ole suositeltavaa, sillä viime kädessä veden kiertäminen voi tapahtua epätasaisesti. Kaapin asennuksen optimaalinen korkeus on 20-30 cm paljain lattian yläpuolella.

Vihjeitä niille, jotka päättivät asentaa lämpimän kerroksen itse

Keräilijän kaapissa on oltava ilmaventtiili päällä. Lämmin kerroksen asettaminen huonekalujen alle on ehdottomasti kielletty. Ensinnäkin, koska tämä johtaa huonekalujen huononemiseen. Toiseksi se voi johtaa tulipaloon. Helposti syttyvät materiaalit voivat helposti syttyä, jos huoneessa on korkea lämpötila. Kolmanneksi lattian lämpö on jatkuvasti noustava ylöspäin, huonekalut vaikeuttaa sitä, joten putket kuumennetaan nopeammin ja voivat heikentyä.

Keräilijän valinta on tarpeen huoneen koosta riippuen. Kun ostat, sinun on kiinnitettävä huomiota siihen, mitkä koot lasketaan tälle tai tuolle keräilijälle.

Kiinnitä huomiota eri materiaalien eduista, joista putket tehdään.

Putkien pääominaisuudet:

Osta putket, joiden halkaisija on keskimäärin. Jos putken halkaisija on liian suuri, veden kiertäminen kestää hyvin kauan, ja keskelle tai päähän päästä (riippuen annostelumenetelmästä) vesi jäähtyy, sama tilanne tapahtuu pienellä läpimitalla varustetulla putkella. Siksi optimaalinen vaihtoehto ovat putket, joiden läpimitta on 20-40 mm.

Ennen lämpimän kerroksen laskemista kysy ne, jotka ovat jo tehneet niin. Alueen laskenta ja putkien määrä ovat tärkeä askel lattian asennuksen valmistelussa. Jotta virheitä ei voitaisi ostaa + 4 metriä putkea, se ei säästä putkeen, jos se ei riitä.

Ennen putkien asettamista vetää 20 cm etukäteen seinämiltä, ​​tämä on keskimääräinen etäisyys, jolla putkien lämpö toimii. Lasketaan toimivat vaiheet. Jos putkien välistä etäisyyttä ei lasketa oikein, huone ja lattia kuumennetaan nauhoilla.

Kun olet asentanut järjestelmän, testaa se, jotta et ymmärtäisi etukäteen, onko kerääjä asennettu oikein ja että mekaaniset vauriot ovat myös huollettuja.

Jos asennat lämpimän kerroksen oikein, se kestää sinua monta vuotta. Jos sinulla on kysyttävää, kannattaa kysyä ne sivuston asiantuntijalta tai ottaa yhteyttä asiantuntijoihin, jotka parantavat ja valmistavat tilaa lämpimän kerroksen asentamiseksi laadullisesti, nopeasti ja luotettavasti.

Vesilämmitteisten latti- en laskeminen ja vaiheittaiset asennusohjeet

Vesikerros on monimutkainen vesiputkien järjestelmä, joka on liitetty yhteen lämmityslaitteeseen.

Pohjakerroksen pääosat:

 1. Järjestelmä.
 2. Keräilijä.
 3. Säätöjärjestelmä.
 4. Lämmitin.

Lämminvesikerroksen positiiviset sivut:

 1. Säästöjä. Tällaiset lattiat vähentävät lämmityskustannuksia keskimäärin 30%.
 2. Mukavuutta. Huoneessa on vakaa yhtenäinen lämpötila, joka takaa kodikasta oleskelua.
 3. Turvallisuus. Piilotettu asennus aiheuttaa vahinkoa ja palovammoja.
 4. Toiminnallisuutta. Lattialämmitys on tasaisesti jakautunut koko huoneeseen.
 5. Korkea tuotto. Pienimmän kustannuksella on mahdollista lämmittää suuri huone.
 6. Kustannuksia. Kun nämä kerrokset asennetaan kertaluonteisesti, ne tarjoavat säästöjä muun toiminnan kannalta.

Negatiiviset näkökohdat:

 1. Asennus. Tällaisten kerrosten asennus vaatii erityisosaamista ja teknisen prosessin noudattamista.
 2. Rahoituskustannukset. Asennettaessa tämäntyyppistä eristystä tarvitaan välittömästi suuri määrä.
 3. Vesipumpun läsnäolo. Ilman ylläpidettävää vaadittua painetta ei ole haluttua lämmityslämpötilaa.
 4. Lämpötilan säätö. Ilman lisälaitteiden asennusta on mahdotonta säätää vaaditun lämpötilajärjestelmän ja varmistaa sukupuolisuojan viimeisen kerroksen luotettavuus.
 5. Paineen alentaminen järjestelmässä.
 6. Vuotojen todennäköisyys.
 7. Vaikeus havaita ja poistaa vuoto.

Lämminvesilattia

Lämminvesikerroksen järjestelmä on suunniteltu siten, että se luo viihtyisän huoneen. Optimaalinen lämpötila on 35-40 astetta.

Lämmönkerroksen teho lasketaan erikseen jokaiselle huoneelle. Lämpimän kerroksen tehon laskennassa on otettava huomioon seuraavat indikaattorit:

 1. Lämmitetty tila.
 2. Huoneen indeksit.
 3. Lattian kunto.
 4. Pumpun ominaisuudet.
 5. Säädettävien putkien paksuus.
 6. Lämmittimen teho.

Mitkä putket valitaan

Lattialämmityksen putkien tyypit:

 1. Metalli ja muovi.
 2. Polypropeenia.
 3. Kuparia.

Metalloplastikovye - monikerroksinen putki, joka sisältää alumiinia.

Ne koostuvat:

 • Ulkoinen muovikerros.
 • Ohut alumiinifolio.
 • Sisäinen muovikerros.

Nämä kerrokset on liitetty lämmönkestävällä liimalla.

Positiiviset näkökohdat:

 • Luotettavuutta. Käyttöikä on vähintään 50 vuotta.
 • Ei aiheudu korroosiota. Sisäkerros on valmistettu muovista.
 • Älä kerää kalkkia. Koska sillä on tasainen alue ruoste- ja kalkkipartikkeleista, ei ole mitään keinoa saada sitä kiinni.
 • Sopii asennettavaksi suurille alueille. Ne toimitetaan 50 metrin keloissa.
 • Putken laajentaminen kuuman veden vaikutuksen alaisena nollataan.
 • Ne ovat joustavia. Hyväksy mitään muotoa asennuksen aikana, lukuun ottamatta kulmia alle 90 astetta.
 • Pidä muoto. Kun täytät vedellä, älä itke.
 • Niillä on hyvä melueristys.

Negatiiviset näkökohdat:

 • Pelkää suoralta auringonvalolta. Jatkuva altistuminen auringolle tuhoutuu ajoissa.
 • Sopii helposti mekaanisiin vaurioihin. Katkaise helposti, kun se altistuu voimalle.
 • Varusteita asennettaessa on noudatettava varovaisuutta. Jos on väärä yhteys tai kanta, voi esiintyä leikkausta.
 • Huuhtele liittimet. Sisäisten halkaisijoiden eron vuoksi voi muodostua plakkia.

Polypropeeni - putki, joka on ommeltu korkean paineen vaikutuksesta.

Positiiviset näkökohdat:

 • Vakaus muodonmuutoksiin.
 • Alhainen melutaso.
 • Helppo asentaa.
 • Ei aiheudu korroosiota.
 • Luotettava käytön aikana.
 • Hyvä äänieristys.
 • Jäätymisenesto.
 • Kestää korkeat lämpötilan muutokset.

Negatiiviset näkökohdat:

 • Älä suoraan aurinkoon.
 • Asennuksen vaikeus.
 • Korkea mahdollinen vahinko.

Vaaditut tiedot laskelmista

Jotta lämpimän veden lattia tuottaa vaaditun lämpötilan, on tarpeen tallentaa koko huone.

Oikea laskenta edellyttää tietojen keräämistä:

 1. Järjestelmässä olevan veden määrä.
 2. Oikean paineen luominen järjestelmään.
 3. Pinoamattomien putkien määrä.
 4. Halkaisija.
 5. Kulujen lukumäärä.
 6. Pakkaus tapa.
 7. Levittimen paksuus.
 8. Lattianpäällyste.
 9. Huoneen pinta-ala.
 10. Huoneen ominaisuudet.

Kuinka laskea vesilattiat

Vedenpinnan oikean laskemiseksi on ryhdyttävä seuraaviin toimenpiteisiin:

 1. Luo suunnitelma asettamalla paperiarkki. Sopivin on solun lehti, laskemalla yhden solun 1 metri.
 2. Laske piki ja halkaisija.
  • Vaihe 10 cm on 10 m 2.
  • Askel 15 cm on 6,7 m 2.
  • Vaihe 20 cm on 5 m 2.
  • 25 cm: n askel on 4 m 2.
  • Vaihe 30 cm on 3,4 m 2.
 3. Yhden putken lämmitysalue saa olla enintään 20 m 2. Jos huoneen pinta-ala on yli 20 m 2, se on jaettava kahteen osaan.
 4. Maksimipituus on 100 m.
 5. Pituutta ja pituutta laskettaessa on otettava huomioon, että seinämän putki ei saa olla lähemmäksi kuin 25 cm.
 6. Yksi kierros on sijoitettava enintään 50 cm: n korkeuteen.
 7. Laskettaessa pituutta lisää 2 m nousuputken pituudeksi.
 8. 50 watin lämmönsiirtymän neliömetriä kohti on asetettava 30 cm: n askel.
 9. Laske tarvittava määrä eristemateriaalia, eli laske huoneen pinta-ala.
 10. Laske tasoitteen tarpeellinen materiaali. Tämä laskenta riippuu paksuudesta.

Vaiheittainen ohje

Vedenlämmityksen asennus sementtilattiat

 1. Teemme tarvittavat merkinnät lämpimän lattian lisäämiseksi.
 2. Kiinnitä lattialämmitin. Sopivin on vaahto. Sen asennus on tehty tiukasti, ja aukot ovat täynnä vaahtoa.
 3. Vaahtomuodon päällä laatoimme folio-vuorauksen.
 4. Seinämien ympärillä asennetaan vaimentimen hihna.
 5. Lämmitintä kohdistamme vahvistusverkkoon.
 6. Aiemmin valitut putket pinotaan haluttuun vaiheeseen.
 7. Putkien kiinnitys tehdään metalli- ja muovikiinnittimillä.
 8. Jos asetetaan vaipan hihnan lähelle, laitetaan se aallotettu putki.
 9. Liitämme ne lämmitysjärjestelmään.
 10. Teemme tarkistuksen kääntämällä veden kiertojärjestelmää maksimipaineessa.
 11. Asennetaan vahvistusverkko.
 12. Teemme lattiapäällysteen lasin kylmäveden käyttöpaineessa.
 13. Jätä lattia 48 tunniksi.
 14. Asettamme lattiapinnoitteen.

Asennus veden lämmitykseen puulattiat

 1. Hylkäämme vanha kerros.
 2. Palauta lokit haluttuun kokoon. Sopiva etäisyys on 60 cm.
 3. Lokilla tuotamme karkeaa lattiatasoa, joka koostuu levyistä ja levystä.
 4. Asettamme karkealle lattiapinnoitteelle ja höyrysululle.
 5. Laitamme mineraalivillaa, jonka paksuus on vähintään 10 cm.
 6. Eristysmateriaalille asetetaan höyrysulku.
 7. Laita lattialaudan palkit, läsnä siinä urien kooltaan 20 cm x 20 ja koota meidän putkia. Kiertokohdissa tulisi olla puoliympyräisiä uria.
 8. Uudessa kerroksessa kiinnitämme kalvosubstraatin, ja sen päälle putket asennetaan. Ne kiinnitetään metalli- ja muovikiinnittimillä.
 9. Liitämme järjestelmään.
 10. Tarkistamme liitännät vuotojen varalta.
 11. Asennamme lattian viimeistelykerroksen.

Lattian laskeminen verkossa

Internetissä voit helposti löytää ohjelmia, joiden avulla voit laskea vedenpinnan oikein huoneeseen. Tällaisia ​​palveluja tarjoavat yritykset, jotka tuottavat lattiapinnoitteita, asennuspalveluyrityksiä ja itsenäisiä voimavaroja.

Merkittävät tiedot ovat:

 • Lähtölämpötila.
 • Käänteinen lämpötila.
 • Putken nimi.
 • Vaihe.
 • Valmis lattiapäällyste.
 • Levittimen paksuus.

Tällaisissa ohjelmissa lasketaan lattian lämpöteho, sen keskilämpötila ja kulutus.

Kustannusten laskeminen

Materiaalien kustannusten selvittämiseksi lämpimän veden lattiatilojen laskemiseksi sinun on laskettava materiaalien kokonaismäärä ryhmittäin.

Lämmin vesilattian asentaminen edellyttää seuraavia materiaaleja:

 • Putki.
 • Vedeneristys.
 • Höyryeristys
 • Peltivyö.
 • Kiinnittimet.
 • Eristys.
 • Itsetasaus tai sementtiseos.
 • Varusteet.
 • Keräilijä.
 • Keräilijän sisustus.
 • Nostureita.
 • Lämmin kerroksen hallinta.

Oikein asennettu lämminvesikerros tuo lämpöä ja mukavuutta taloon.

 • Sosiaalinen Verkostoituminen